Biz Kimiz

Academic Trend Health’i, 20 yılı aşan sağlık sektörü deneyimimizi ve Academic Trend’in bilgi birikimini arkamıza alarak 2018 yılında kurduk. Misyonumuz, akademik bilgiyi kullanılabilir hale getirmek, sağlık sektörünün tüm paydaşlarının kişisel ve kurumsal performansını ölçülebilir şekilde arttırmaktır. Yetişkin eğitimi teknolojisinin tüm olanaklarından faydalanırız. Devamı...

Danışmanlık
Yöntemlerimiz

Danışmanlık

Özellikle sağlık sektörü paydaşlarının, ihtiyaç duyabilecekleri profesyonel desteği vermek için, kişi ve kuruluşlara özel danışmanlık hizmetleri tasarlarız. Önce ihtiyacı tespit eder, hedefi saptar ve sonuca ulaşmak için hangi basamakların uygulanması gerektiğini tek tek tasarlar, öğretir, uygulatır, gözlemler ve gerekirse güncelleriz. Danışmanlık sistematiğine hakim, tecrübeli ekibimiz ile danışanlarımızın hedefe ulaşmaları için gerekli olan bu süreçlerde, kesintisiz hizmet esasıyla çalışır, tüm beklentilerini eksiksiz karşılamayı amaçlarız. Her alandaki gelişmeleri düzenli olarak takip eder, kendimizi, bilgi, beceri ve yöntemlerimi... Devamı

Eğitim
Yöntemlerimiz

Eğitim

Academic Trend Health olarak, eğitimin, gerek kişisel gerekse profesyonel anlamda gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanırız. Bu sebepledir ki, ihtiyacın analizi ile başlayıp, raporlama ve takiple sonlanan, 6 aşamalı bilimsel bir modeli titizlikle uygularız. Her bir kendi alanında uzman danışman kadromuz ile eğitim hazırlık sürecinde, 20 yılı aşkın profesyonel iş deneyimimizi ortaya koyarak, beklentilere cevap verecek, kişi veya kuruma özel hazırlanmış, en faydalı eğitim modelini ortaya çıkartmak için çalışırız. Katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak, eğitici, öğretici, oyun ve uygulamalarla süslenmiş eğitimle... Devamı

Koçluk
Yöntemlerimiz

Koçluk

Koçluk alanında en önemli akreditasyon kuruluşlarından biri olan ICF (International Coaching Federation) tarafından akredite programları tamamlamış danışmanlarımızla, danışanlarımıza hedeflerine giden yolda eşlik etmeye çalışırız. Bu eşlik süresince, farklı koçluk ekollerini harmanlayarak, kişi ya da kurumların hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ya da gelişimlerine yardımcı olacak süreçleri tasarlar, danışanlarımızla beraber seanslar halinde hayata geçiririz. Kişilerin, kendileri için gelişim alanlarını bulma konusunda farklı teknikleri ve araçları kullanır, gelişimi sağlayacak yol haritalarını ve aksiyon planlarını harekete geçirmelerini göz... Devamı

Mentörlük
Yöntemlerimiz

Mentörlük

20 yılı aşan profesyonel iş yaşantımızda edindiğimiz tecrübeleri, kişi, kurum ve gruplara aktarırız. Amacımız, iş yaşantımızda yaşadığımız iyi veya kötü tecrübeleri, bir elekten geçirerek, kullanılabilir bir formatta ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmaktır. Tam bir usta-çırak ilişkisi içerisinde gerçekleşen mentörlük seanslarında, kişi veya kurumların hedeflerine nasıl daha az kaynak kullanarak ulaşabileceklerini öğretmeyi ve göstermeyi amaçlarız.  Şirketler içerisinde mentörler yetiştiririr, onların kuralara uygun olarak mentörlük yapmalarını sağlayacak sistemleri kurarız. Sağlık sektörü paydaşlarına ve özellikle uzmanlık ala... Devamı